75 jaar Vrede en Veiligheid 75 jaar Vrede en Veiligheid

75 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat? 

In 2020 was dit Ronde Tafel Gesprek gepland maar werd om begrijpelijke redenen vanwege corona enkele malen uitgesteld. Nu slechts 2 jaar later staat de wereld op z’n kop vanwege onder meer een oorlog in Europa en krijgt het begrip veiligheidsbesef wel een heel bijzondere en actuele dimensie.

Deze avond willen we in gesprek gaan hoe veiligheid, juist in vreedzamere tijden, blijvend te realiseren en hoe weerbarstig lijkt het om juist over veiligheidsmaatregelen en consequenties te praten in tijden van vrede zonder acute dreiging van gevaar. Nu achteraf gesproken is helder wat in het beleid van gisteren ontbrak, maar hoe kunnen we dan wel bijdragen aan een veilige toekomst van morgen?  

Brigadegeneraal De Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen.

Brigadegeneraal De Jong is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade en gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte.  

De gespreksleider is Pieter Muller.

De avond zal gehouden worden op dinsdag 3 mei en begint om 20.15 uur in ’t Lam, Blokzijl. De entree is € 5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperk tot maximaal 20 personen. Opgave kan per mail via Pieter Muller, pmuller2@freeler.nl.

terug