't Lam ontmoet 't Lam ontmoet
Vanaf maart zijn ook de culturele activiteiten in Blokzijl met ’t Lam Ontmoet uit het beeld verdwenen.
Het seizoen van t Lam Ontmoet beleefde feitelijk de laatste voorstelling al in februari. De laatste drie
avonden met Clairy Polak, Barbara Lok en troubadour Klaas Beens in de Vierhoek (d.i. inclusief de
voorstelling samen met het Comité Welzijn Ouderen) kwamen te vervallen.
Hoe ’t Lam Ontmoet verder gaat is nog ongewis. De programmacommissie vindt dat ‘t Lam Ontmoet juist nú wel zichtbaar moeten blijven en de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl ondersteunt dat ook van harte.

De programmacommissie heeft zich daarom toch, zij het voorzichtig, gebogen over het nieuwe
seizoen. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet helemaal ingevuld. Nadere informatie volgt.
 
terug