Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek
Het achtste rondetafelgesprek stond gepland voor 21 april. Helaas gaat dit gesprek niet door. Omdat enkelen het onderwerp al wel meegekregen hebben volgt hier toch een korte toelichting op wat we gaan missen. We hadden brigadegeneraal Roland de Jong, Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Johannes Postkazerne te Havelte, bereid gevonden als inleider op te treden en in gesprek te gaan over zijn persoonlijke visie als militair om vrede en veiligheid in onze samenleving te bevorderen. We zouden het hebben over:
  • Hoe we hiermee al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld.
  • Wat het ons heeft gebracht.
  • En hoe we deze vrede kunnen doorgeven.
Gelukkig is hij bereid om in het najaar, als we deze corona ellende hopelijk verwerkt hebben, alsnog deze inleiding te verzorgen. Een datum zal dan vroegtijdig bekend gemaakt worden.
Pieter Muller
terug