PERSBERICHT Wachten op God PERSBERICHT Wachten op God

Als IZB ondersteunen we gemeenten in missionair kerk-zijn. Hiervoor organiseert IZB-Focus op zaterdag 7 oktober een inspiratiedag met als thema 'Wachten op God - verdieping en bemoediging voor ontspannen kerk-zijn'. We verwelkomen iedereen die interesse heeft in missionair kerk-zijn en hierin een wens koestert. Bijvoorbeeld missionaire commissies, predikanten, kerkenraadsleden en actieve gemeenteleden. Ook gemeenten die betrokken zijn (of waren) bij het Focus-traject zijn van harte welkom.

We maken deze ochtend ruimte en wachten op God. We vinden verdieping en praktische inspiratie in workshops, gebed en Bijbelstudie. In één van de workshops vinden we handvatten voor o.a. het activeren van de gemeente door communicatie. Een andere workshop gaat over het actief en verdiepend betrekken van twintigers in de gemeente.
We gaan in het programma ook in op wat er nodig is in de verschillende fasen van het veranderingsproces richting missionair gemeente zijn. Want niet iedere actie is altijd effectief in iedere situatie! Daarom delen we een selectie van onze ervaringen, inzichten en expertise, voor vitale gemeenten met betrokken gemeenteleden.
De Focusdag vindt plaats in de Sionkerk in Houten op zaterdag 7 oktober van 10:00 - 13:30 uur. Inloop is vanaf 9:30 uur. Het evenement is gratis maar niet vrijblijvend. Vooraf opgeven is verplicht (zodat we rekening kunnen houden met o.a. lunch en voorkeur voor workshops): www.izb.nl/focus
Hebt u vragen? Mail dan naar focus@izb.nl.
 
terug