Paasgroetenactie Paasgroetenactie
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Zondag 19 en 26 februari zullen wij voor en na de kerkdienst bij de ingang staan met de kaarten, hier mag u uw wens voor de gedetineerde opschrijven en zorgen wij ervoor dat deze worden opgestuurd.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Hier een aantal tips voor u om op de kaart te schrijven:
  1. Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen.
  2. Je bent altijd geliefd! Niet om wat je kunt, maar om wie je bent: kind van God.
  3. Je bent mens, geschapen naar Gods beeld.
  4. Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Zendingscommissie
Henk, Hans en Cora
 
terug