Ons geloof

Ons geloof
Tijdens onze laatste cursusdag van Theologische Verdieping werd de vraag gesteld of je – ieder voor zich – eens wilde nagaan welk beeld je van God hebt. Een vraag die, vooral als je er wat langer over nadenkt, moeilijk te beantwoorden is. Is het beeld wat je hebt passend voor God, of is dat nu Jezus. En hoe komt het nu dat ik die door elkaar heen haal. Er was gelukkig geen goed of fout antwoord op deze vraag maar de antwoorden liepen sterk uiteen. Deze vraag leidt tot een volgende vraag: ‘Wat zorgt ervoor dat ik God blijf volgen. Wat betekent hij voor me. Hij is niet fysiek aanwezig. Hij praat niet tegen me. Hij corrigeert me niet. Zorgt er niet voor dat ik niet ziek word, of dat ik voorspoed ervaar en geen tegenspoed. Wat doet die God met mij en hoe komt het dat ik daar bij blijf’. Het antwoord op deze vraag zegt ook iets over jezelf. Hoe actief ben je bezig met je geloof en hoe zie jij je relatie tot God.  
De tijd tussen Pasen en Hemelvaart is een verwarrende tijd. Tenminste dat kan ik me zo voorstellen voor de christenen die achterbleven na de kruisiging. En dat intrigeert me. De discipelen kenden Jezus als man van vlees en bloed. Jezus zei dat hij naar zijn Vader ging. Welk beeld hadden die van God. Zouden ze hem niet een wrede vader vinden nu ze de afloop van het verhaal kenden?
Vragen waar ik geen antwoord op heb. Maar toen ik de uitspraak van de hoogste baas bij Hema hoorde, op de vraag hoe het nu kan dat het zo slecht met Hema was gegaan in de afgelopen jaren, snapte ik het. Het antwoord was namelijk; ‘Als geld je doel wordt, is de ziel uit het bedrijf’.
Vertaald naar ons geloof; zodra geld, of andere machten en krachten het doel gaan worden, is de ziel niet meer aanwezig. Is de ziel niet meer in de kerk. Is de ziel niet meer in ons als gelovige?
De ziel van ons geloof, is de lijm die ons als christenen samenbindt. Die ons verbonden houdt aan God. Die ons het beeld vormt van God. Ons navolgers laat zijn van Jezus. De ziel is wat er nog is. Als we het niet laten overheersen door geld, posities, eigenbelang, egoïsme en macht dan blijven we verbonden. En wat zo mooi is; dat is voor iedereen verschillend. Net al de antwoorden in de groep. Maar de ziel was voor iedereen aanwezig om ons te doen geloven. Ook in de coronatijd is de ziel van onze gemeente de verbindende factor.

Janetta Wanders
Reageren mag: mw.wanders@gmail.com

 
terug