Kinderkerk - ‘Bijzondere ontmoeting’   Johannes 4:5-26

Kinderkerk - ‘Bijzondere ontmoeting’   Johannes 4:5-26
‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd. In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Het kan een periode zijn om na te denken over keuzes die we zelf maken: individueel, in onze familie, als kerk en in de wereld. Wat hebben wij voor ogen als we op weg gaan naar Pasen? We lezen verschillende verhalen uit Matteüs en Johannes.  Op weg naar Pasen ontdekken we dat niets hoeft te blijven zoals het nu is. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. 
 
Vandaag lezen we over het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl Joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou…. De ‘Bijzondere ontmoeting’ 

 Op het werkblad staan een aantal vragen over de Bijbellezing van vandaag. Je mag deze thuis bekijken en invullen.

Luister en kijk je mee? De vrouw bij de put

Tot Zondag!

Groetjes Carola en Elma
 
terug