donderdag 14 april 2022 om 19:30

Kerkdienst | Witte Donderdag | Heilig Avondmaal | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Patrisja Mintjes, Marina Bakker (diaken)

* Orgelspel * Wij zingen lied 67, 1 en 2 * Bemoediging - groet. - aansluitend Gebed om ontferming * Wij zingen lied 561, 1, 4 en 5 * Schriftlezing Exodus 12, 1-11; Wij zingen lied 723, 2 * Schriftlezing Joh. 13, 1 - 15; Wij zingen lied 569, 1, 2 en 3 * Overdenking; Orgelspel * Dank- en voorbeden. DIENST VAN DE TAFEL Nodiging; Wij zingen lied 381, 2 Instellingswoorden; Wij zingen lied 381, 5 Wij bidden het Onze Vader; Delen brood en wijn. * Wij zingen als dankgebed: lied 381, 6 Avondgebed; Lezing Johannes 14: 27 -31 Onder orgelspel verlaten wij de kerk.

Omdat er alleen PDF als basis beschikbaar is, is de tekst achterelkaar geplaatst. 

Zondag 17 april is de eerste collecte bestemd voor de Diaconie: Libanon, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en eigen pastoraat. Diaconiecollecte tijdens het avondmaal op Witte donderdag 14 april (vrijdag 15 april in de Vierhoek) De collecteopbrengst gaat naar de Voedselbank Steenwijkerland. Op dit moment maken er ongeveer 120 adressen gebruik van. De opbrengst willen ze graag gebruiken voor de aankoop van extra groente en fruit. De paasbus staat nog tot vrijdag 15 april bij het Prins Mauritshuis waar u ook producten kunt brengen. Op dit moment heeft de Voedselbank vooral behoefte aan macaroni en rijst, pastasaus, zoet broodbeleg, zonnebloemolie en houdbare melk.

 

terug