Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen op de Actie Kerkbalans 2022. We bieden dit keer voor het eerst de mogelijkheid aan om digitaal uw toezegging te doen. De gemeenteleden waarvan in de ledenadministratie een e-mailadres bekend is ontvangen de komende week in hun e-mail de brieven voor de Actie Kerkbalans. U mag uw toezegging per e-mail kenbaar maken. Nog makkelijker? U kunt uw toezegging ook zelf invullen en indienen via de Scipio kerkapp!

Natuurlijk vinden wij het persoonlijk contact erg belangrijk, maar deze digitale verwerking kan ons veel werk uit handen nemen.

Wanneer u geen gebruik maakt van bovengenoemde opties, of wanneer er geen e-mailadres bekend is, komen de lopers in januari als vanouds bij u aan de deur.

Heeft u vragen? Bel gerust met Joke Boes tel. 0527-291296 (liefst na 18:00 uur).
College van Kerkrentmeesters

terug