Kerk zijn in Corona tijd – vierde zondag van de veertigdagentijd Kerk zijn in Corona tijd – vierde zondag van de veertigdagentijd
Om toch nog enigszins met elkaar in verbinding te komen, zoeken we als kerk naar wegen om dit te realiseren. Ds. Jelle Vonk maakt met heel veel mensen telefonisch contact. Ook treft u de overdenking aan. De bloemendienst zorgt voor een kaartje als teken van aandacht. De wijkouderlingen zijn altijd bereid u te woord te staan. De diaconie staat paraat voor hand-en-spandiensten. En er zijn ook heel veel goede initiatieven van jong en oud met het doel elkaar niet uit het oog te verliezen. Fijn dat we ook zo met elkaar gemeente kunnen en willen zijn.

De komende weken ontvangt u wekelijks een meer uitgebreide Zondagsbrief. Bent u gewend om de Zondagsbrief via de mail te ontvangen, dan blijft dit zo. Bent u gewend om de Zondagsbrief op zondagmorgen op papier te ontvangen, dan ontvangt u deze de komende tijd in de brievenbus. Ons kerkblad Onderweg verschijnt voorlopig even niet. Bent u gewend om de Onderweg te ontvangen? De komende weken ontvangt u de Zondagsbrief als tijdelijke vervanging. We hopen ook op deze manier wekelijks met u in contact te komen. Aanmelden voor de Zondagsbrief via de mail kan via

Als teken van verbondenheid, zolang deze situatie zo blijft, luiden we wekelijks op zondag de klokken als herinnering aan de diensten op zondagochtend, als oproep om aan elkaar te denken, om via www.kerkdienstgemist.nl of de tv aan te zetten een dienst te beluisteren, om een ochtendwandeling te starten om….. Vult u voor uzelf maar in wat deze oproep voor u kan betekenen. Wij als kerkenraad willen u op deze manier laten weten, dat we aan u als gemeente denken en voor u, waar mogelijk klaar willen staan.

Het is een rare tijd, waarin angst en eenzaamheid misschien wel ons leven voor een deel overneemt. Misschien kunnen we deze tijd een beetje lichter maken door zoveel mogelijk met elkaar op te trekken en onze verhalen met elkaar te delen door een belletje, een kaartje, een brief, mailcontact of wat ook maar mogelijk is. Omzien naar elkaar moeten en kunnen we nu meer dan ooit gestalte geven als gemeente van onze Heer.

Heel veel sterkte, een goede gezondheid en hartelijke groeten,

Namens de Kerkenraad,  

Pieter lok
voorzitter


 
terug