Kerk diensten alleen nog online Kerk diensten alleen nog online
Vanaf heden(!) zijn de kerkdiensten alleen nog online te volgen. Aanmelden is dus niet meer mogelijk.

De overweging die we hebben gemaakt deze week is dat we het belangrijk vinden dat de online diensten zo veilig en aantrekkelijk mogelijk blijven. Deze diensten worden gemaakt met ambtsdragers, organist, beamist, zangers etc. Als kerk heb je de mogelijkheid in de huidige situatie om de kerkdienst alleen online uit te zenden, of een kerkdienst te organiseren met maximaal 30 bezoekers en alles er tussenin.
De lockdown heeft nog niet overtuigend teweeg gebracht dat de situatie verbetert. Op het moment dat enkele medewerkers van een dienst te kennen geven dat ze wel willen meewerken, maar om besmettingsgevaar tot een minimum te beperken, het liefst met een zo klein mogelijke groep, denken wij hieraan gehoor te moeten geven en gaan wij voor het aanbieden van enkel een online kerkdienst.

Wij vinden het erg jammer dat we juist in deze tijd elkaar niet kunnen ontmoeten. Met elkaar nemen we onze verantwoordelijkheid, al doet dat pijn. We hebben de hoop dat het echt allemaal anders wordt. We wensen je een gezegende onlinedienst en alle goeds namens het moderamen.

Pieter, Theo, Annie, Marja, Johan, Erik, Jelle, Karin
 
terug