Johannes vertelt over de woorden van Jezus

Johannes vertelt over de woorden van Jezus

De mensen in Jeruzalem twijfelen over wat ze van Jezus moeten denken. Is hij de profeet? De Messias? Sommigen denken van wel, anderen wijzen erop dat dat niet kan omdat de Messias niet uit Galilea zou komen.
Ook de Farizeeën denken er zo over. Want de Farizeeën weten veel van de Bijbel. En in de Bijbel staat dat de Redder komt uit Bethlehem, daar waar David ook woonde? Zij weten het zeker: uit Galilea komt geen profeet. Ze willen Jezus meenemen en oppakken. Maar een andere Farizeeër die Nikodemus heet zegt dat we eerst maar eens goed moeten luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft.
Luister maar eens naar dit lied: van A tot Z.

Voor iedereen hebben we een Rebus. Vul de juiste woorden in en kijk wat er uit komt. Leuk voor jong en oud! (oplossing vindt u onderaan de zondagsbrief)

 
terug