In den beginne

In den beginne
In den beginne
Water heeft altijd een aantrekkingskracht. Zeker als het warm is, doen we niets liever dan bootje varen, zeilen, zwemmen, of zoals ikzelf; erlangs fietsen. Water geeft leven, brengt leven. Zeker nu we watertekort hebben is water als brenger van leven meer dan ooit actueel. In Duitsland bezochten we een ‘quelle’, een bron. Het water kwam daar spontaan uit de grond. Borrelend en pruttelend kwam het op diverse plekken uit de bodem. Kraakhelder en koel. Het begin van een rivier. Fascinerend vind ik dat. Wonderlijk.
Kent u dat hitje van Boney M ‘the rivers of Babylon’ nog?. De ouderen onder ons vast wel. Letterlijk de Bijbeltekst van psalm 137.  Hier zat een volk, in ballingschap ook aan de rivier. Misschien ook wel om af te koelen, het kan daar immers erg warm zijn. Wist u dat tijdens de ballingschap een begin gemaakt is met het opschrijven van alle Bijbelverhalen? Wie weet is er toen iemand geweest die gevraagd heeft aan een profeet; ‘Waar is het eigenlijk allemaal begonnen. Want dat water komt ergens vandaan en gaat ergens naar toe. Dus waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe. Als ballingen.
En toen antwoordde de profeet: In den beginne…. In die tijd heeft men een begin gemaakt met het opschrijven van alle Bijbelverhalen. Vermoedelijk ook het scheppingsverhaal. Echt gebeurd? We zullen het niet weten, maar wat er destijds is opgeschreven is dat het begint met God en met water:  in Genesis 1 vers 1 lezen we: ‘over het water zweefde Gods geest’. De profeet die dit heeft opgeschreven zal mee hebben willen geven dat het begint met God. Dat Gods’ geest er altijd is geweest vanaf het begin. Een troost voor toen, maar ook een troost voor nu en een bemoediging voor de onzekere toekomst.
Water speelt in de Bijbel en ook in onze kerkelijke gebruiken een belangrijke rol. Denk maar eens aan het dopen. Water staat voor nieuw leven. Voor schoongewassen worden. Het staat ook voor het begin. En niet alleen een nieuw begin, maar ook een begin waarbij Gods Geest over het water zweefde.  Hij zag het, hij hield het in de gaten. Hij was er. Het water is er nog steeds. We dopen, de katholieken hebben gewijd water. En het water stroomt ergens naar toe. Het water gaat ergens heen. Het staat niet stil, het voert ons mee. Zoals ook de Israelieten vanuit hun huizen meegenomen werden en zich afvroegen waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe. Gods Geest zweeft over het water. Hij neemt ons mee en brengt ons verder. Waarnaar toe?  Dat weten we niet. Maar we mogen, net als toen in Babylon, er zeker van zijn van Gods Geest aanwezig is.

Janetta Wanders
Reageren? Ja graag; mw.wanders@gmail.com
 
terug