Het goede leven

Het goede leven
Zit u nog wel eens niets te doen? Gewoon zitten, zonder boek, zonder telefoon, zonder iets in uw handen? Ik maar heel erg weinig. En als ik het doe, dan jeuken m’n handen om snel weer iets te pakken. Voortdurend op zoek naar prikkels, informatie, filmpjes, plaatjes, verhaaltjes, spelletjes, nieuws etc.
Het lijkt me goed om deze vakantie periode te gebruiken om naar mijn binnenste ‘ik’ te gaan. Te kunnen zitten en niets te doen. Niets te doen wat mij afleidt van mijzelf. Vele voorbeelden staan er in de bijbel. Jezus die zich meerdere malen afzonderde van de grote massa’s mensen. En hij niet alleen. Ook Mozes ging de berg op en kwam terug met de 10 geboden. En als ze zichzelf niet afzonderden, werden ze gescheiden van hun geliefden. Denk aan Jozef, of Daniel. Opvallend vaak lezen we in de bijbel dat ze in afzondering de berg opgaan. Alsof de berg symbool staat om over de wereld heen te kijken. Nieuwe vergezichten te ontdekken. De afzondering en misschien ook wel de vergezichten hebben geleid tot inzichten. Inzichten in jezelf, inzichten in de manier waarop we ons mogen opstellen in de wereld. Inzichten die ons leiden tot wie we mogen zijn. Inzichten die ons leiden tot wat we mogen betekenen voor anderen.
Vacare, het goede leven genieten. Rust vinden in onszelf en wat we mogen ontvangen en wat we mogen geven. Dit jaar op een andere wijze wellicht, maar hoe waardevol is het om de waarnaar we op zoek zijn in de vakantie, vooral te vinden in onszelf.
Ik wens u een vakantie waarin u vooral van het goede leven mag genieten,
Janetta Wanders
Reageren mag: mw.wanders@gmail.com
 
terug