Extra nieuwsbericht | Vertrek onze predikant ds. Jelle Vonk Extra nieuwsbericht | Vertrek onze predikant ds. Jelle Vonk

Onze predikant ds. Jelle Vonk heeft een beroep ontvangen en aanvaard van de Protestantse Gemeente Jutrijp- de Hommerts. Het betreft de functie van predikant. 
 
Wat zegt Jelle zelf over zijn vertrek: 
 
“Wij hebben ons vanaf het eerste moment thuis gevoeld in de PG Blokzijl e.o. En ik kijk dan ook met veel genoegen en dankbaarheid terug op de afgelopen vier jaar dat ik hier dit werk (met heel veel plezier) heb mogen verrichten. Ondanks het feit dat de corona-epidemie het werk er niet eenvoudiger op maakte. Dankbaar ben ik voor alle mooie ontmoetingen en fijne gesprekken. Dankbaar ook voor de inzet van zoveel vrijwilligers die liefde, tijd en energie willen schenken aan de opbouw en instandhouding van de gemeente. Echter, binnenkort hoop ik 61 jaar te worden. Het is voor predikanten dan niet eenvoudig nog een andere gemeente te kunnen en mogen dienen. Nu deze gelegenheid zich voordoet, heb ik besloten gehoor te geven aan het beroep dat op mij gedaan wordt. Het is dan ook de énige reden van mijn naderend afscheid. Ik begrijp dat dit bericht sommigen van jullie zal overvallen, maar ik hoop op begrip voor mijn keuze. In ieder geval wil ik een ieder bedanken voor het vertrouwen dat geschonken is en de ruimte die wij, als gezin, kregen in deze gemeente.”  
 
Als kerkenraad informeren we je over hoe het verder gaat met het beroep van Jelle, zijn vertrek en de vacaturetijd. Jelle zal vanaf 1 oktober niet meer verbonden zijn aan onze gemeente. 
 
Het vertrek van onze predikant betekent ongetwijfeld voor ons allen iets anders en zal verschillende gevoelens losmaken. Wij kijken als kerkenraad terug op een goede tijd en hopen dat dit voor onze hele gemeente geldt. Wij gaan ook de toekomst met vertrouwen in.

We vragen jou, de gemeente, ons de komende tijd te steunen en te bemoedigen. Helpende handen zijn in een vacaturetijd niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk en we hopen dat we daarbij een beroep op je kunnen en blijven doen. Met elkaar zijn wij gemeente. Wij dragen elkaar en worden gedragen. 

 
Namens de kerkenraad, 
 
Marja Dragt (voorzitter) en Karin Rozendal (scriba) 

 
terug