Er is meer......te ontdekken

Er is meer......te ontdekken
Deze pagina wordt steeds aangevuld met activiteiten. Er wordt het hele jaar hard gewerkt aan een uitgebreid en gevarieerd aanbod van gesprekskringen en activiteiten waarin ook het aanbod is opgenomen van de werkgroep Jeugd, Pastoraat en interkerkelijke cursussen. Via deze pagina kun je je aanmelden voor meerdere activiteiten.

Dit jaar staat in het teken van het goede leven ‘bloeien in Gods licht’.

"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven."

Ons aanbod van activiteiten zal dan ook in het teken staan van dit thema. Voor alle activiteiten wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot COVID-19. Het is mogelijk dat er in de loop van de tijd nieuwe activiteiten ontstaan en wijzigingen volgen. Dit wordt kenbaar gemaakt via de Zondagsbrief en de website.

Door samen geloven, samen delen, samen doen, samen leren, hopen we ons geloof te verdiepen en verbonden te zijn met God en met elkaar. We ontmoeten je graag!
 

Catechese

Zit je op het voortgezet onderwijs? Heb je vragen over geloof en andere dingen die je bezig houden of waarvan je droomt? Kom naar deze avonden. Als het lukt doen we aan het einde nog een speciaal uitje. De catechese wordt verzorgd door ds. Jelle Vonk.

Data: telkens op dinsdag en wel op 29 september 2020, 13 oktober 2020, 27 oktober 2020, 12 januari 2021, 26 januari 2021, 9 februari 2021, 2 maart 2021, 16 maart 2021
Tijdstip: 19.00 uur
Locatie: De Waaier
Opgave niet nodig. Kom gezellig?
 

Doopoudergroep ‘Verlangen naar meer’

Heb je recent je kind laten dopen of heb je kinderen onder de 4 jaar? We organiseren een avond voor deze ouders. Deze avond is bedoeld voor ontmoeting en om vragen met elkaar te delen over geloofsopvoeding en leven als een christelijk gezin. Bij belangstelling kan deze groep elkaar vaker ontmoeten. Na 4 jaar, als het kind dus ook de kleutertijd is ontgroeid, is er een speciale dienst waar kinderen welkom worden geheten door de KinderKerk. De bijeenkomst wordt geleid door ds. Jelle Vonk.

Datum: dinsdag 29 september 2020
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: De Waaier, maar mag ook bij iemand thuis
Opgave: ds. Jelle Vonk (jjvonk@hetnet.nl)
 

Een goed gesprek

In kleine kring met leeftijdsgenoten een goed gesprek hebben. Elkaar op een andere manier leren kennen. Het hebben over het thema ‘Het goede leven”. De groep wordt geformeerd naar leeftijd: 18 – 30 jaar, 30 – 45 jaar, 45 – 60 jaar. De bijeenkomsten worden geleid door ds. Jelle Vonk.

Datum: dinsdag 13 oktober (±18 – 30 jaar)
            dinsdag 27 oktober (30 – 45 jaar)
            dinsdag 10 november (45 – 60 jaar)
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: bij iemand thuis
Opgave: Karin Rozendal, scriba (pgb4@xs4all.nl)
 

Geloven? Hoe doe je dat

Overweeg je om belijdenis van je geloof te doen? Dan nodig ik je van harte uit om je aan te melden. In overleg gaan we met elkaar in gesprek over wat belijdenis doen inhoudt, wat geloven in deze tijd betekent en hoe je dat vruchtbaar kunt maken in de dagelijkse gang van zaken. Praten over wat je ten diepste bezig houdt, vragen over jezelf en het leven, vragen naar God en Jezus, hoe zit het met de Bijbel etc. etc. kan heel inspirerend zijn en veel voldoening geven.

Datum: in overleg
Tijdstip: in overleg
Locatie: in overleg
Opgave: ds. Jelle Vonk (jjvonk@hetnet.nl)
 

Filosoferen aan de kolk

Al twee succesvolle jaren kwam dit aan bod. We gaan dit jaar verder met Aristoteles. ‘Wat zou Aristoteles doen?’, geschreven door Edith Hall.
In ‘Wat zou Aristoteles doen' maakt Edith Hall duidelijk hoe Aristoteles’ ideeën juist nu kunnen dienen als kompas voor een betrokken en gelukkig leven. Ze combineert hiervoor ethiek en joie de vivre en haalt verrassende, onderbelichte kanten van Aristoteles leven naar voren en verbindt zijn filosofie met onze eigen levens. Aristoteles is dé filosoof voor wie een goed en gelukkig leven wil. In een bijzonder turbulente en politieke tijd praktiseerde hij zijn filosofie niet alleen in de maatschappij, maar ook in het familieleven en in vriendschappen.
Gezien het thema van dit jaar een fijn boek om hierbij aan te sluiten. De avonden worden verzorgd door ds. Jelle Vonk. Jelle heeft filosofie gestudeerd aan de VU in Amsterdam en weet veel te vertellen over filosofie. Natuurlijk is er ook ruimte om met elkaar te filosoferen. Als je meedoet, is het advies om het boek aan te schaffen.

Data: telkens op woensdag en wel op 30 september 2020, 28 oktober 2020, 25 november 2020,
27 januari 2021, 17 februari 2021, 31 maart 2021.
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: consistorie van de Grote Kerk
Opgave: Karin Rozendal, scriba (pgb4@xs4all.nl)
 

Aandachtswandelen

We doen een korte stille wandeling in onze omgeving. Hierbij beoefenen we een eeuwenoud geestelijk ritueel uit de christelijke traditie. Ds. Jelle Vonk zal ons hierin begeleiden en meer vertellen hierover. We sluiten af met kopje koffie in de consistorie van de Grote Kerk.
De laatste keer sluiten we af in Zwolle, gaan we wandelen en laten we ons inspireren door de Moderne Devotie.  We worden dan verwacht in de Oosterkerk te Zwolle. Vertrek vanaf De Ploats om 11.00 uur. We starten daar met een lunch (zelf brood meenemen). Tijdens de lunch zal ds. Hans Tissink ons een en ander vertellen over de Moderne Devotie van Geert Grote en zijn volgelingen. Daarna is er een wandeling door Zwolle, welke eindigt in de Basiliek oftewel de Peperbus. De kosten zijn 10.euro p.p.

Data: telkens op vrijdag en wel op 16 oktober 2020, 6 november 2020, 26 maart 2021 en 21 mei 2021
Tijdstip: 9.30 – 11.30 uur
Locatie: in en om Blokzijl
Opgave: Annemieke Kloek (famkloek@hotmail.com)
 

Rondetafelgesprek (een initiatief van Kerk Blokzijl en Doopsgezinde Gemeente Blokzijl)

75 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat?
In het rondetafelgesprek gaan we in gesprek over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving.

Brigadegeneraal De Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen. Hij zal aangeven hoe we hiermee al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven.

Brigadegeneraal De Jong is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. 

De gespreksleider is Andries Bakker, oud predikant van de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl.

Om het als gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperkt  tot maximaal 20 personen.

Datum: dinsdag 20 oktober
Tijdstip 20.15 uur
Locatie: ’t Lam, Blokzijl
Opgave: Pieter Muller (pmuller2@freeler.nl)
Entree: € 5,= voor de koffie en thee
 

Bijbels koken

Eten in Bijbelse tijden. In twee avonden neemt ds. Jelle Vonk je mee naar de rol van eten in religie en de omgangsvormen vanuit Bijbels perspectief. In de tweede avond gaan we daadwerkelijk aan de slag en sluiten we af met een Bijbelse maaltijd. De kosten voor de maaltijd delen we met elkaar.

Datum: donderdag 4 maart 2021 en donderdag 24 maart 2021
Tijdstip: volgt
Locatie: bij iemand thuis
Opgave: Karin Rozendal, scriba (pgb4@xs4all.nl)
 

Cantatedienst

Helaas konden de cantatediensten in 2020 geen doorgang vinden. Het is de bedoeling om op 14 maart 2021 weer een cantatedienst te organiseren. Meer informatie volgt later.  
 

Zingen met

Op dinsdag 11 en 18 mei 2021 gaan we samen zingen en liederen instuderen. We doen dit onder begeleiding van een echte dirigent. Deze liederen gaan we ten gehore brengen tijdens de dienst met Pinksteren 23 mei 2021. Welke liederen we gaan leren en wie ons gaat begeleiden, is nog even een verrassing. Als je interesse hebt, meld je dan vooral aan. Dan houden we je op de hoogte.
Data: 11 en 18 mei 2021
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk Blokzijl
Opgave: ds. Jelle Vonk (jjvonk@hetnet.nl)

 
terug