Veiligheid Veiligheid
Veiligheid is ook in ons kerkgebouw van groot belang.

Voor onze bezoekers en vrijwilligers vindt het College van Kerkrentmeesters het belangrijk om deze veiligheid zo goed als we kunnen te regelen. Het is belangrijk dat we over zoveel mogelijk BedrijfsHulpVerleners (BHV) kunnen beschikken. Om de kosten voor de opleiding en jaarlijkse opfriscursus beperkt te houden willen we graag inventariseren wie al vanuit zijn/haar baan of vrijwilligerswerk beschikt over een BHV-diploma. Natuurlijk vinden we het ook fantastisch wanneer u de training tot BHV’er wil gaan volgen.
U kunt zich opgeven bij Gert Mooiweer (06 1210 2227).

College van Kerkrentmeesters
 
terug