Doopdienst Doopdienst
Ieder jaar, zo heeft de kerkenraad enige tijd geleden besloten, zijn er een aantal zondagen waarop er kinderen gedoopt kunnen worden. De eerst volgende is zondag 18 september. Ouders worden verzocht hierover contact op te nemen met ondergetekende.

ds Jelle Vonk
 
terug