Diaconie collecties Diaconie collecties

Collectes

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
 
Vandaar de oproep om uw gift onder vermelding van het collectedoel over te maken op het aangegeven rekeningnummer.
 
1e collecte > Diaconie (NL50 RABO 0322 0480 79)
2e collecte > Eigen Kerk (NL25 RABO 0301 8240 29)
3e collecte > Beamer & kerk tv (NL25 RABO 0301 8240 29)
 
Bij voorbaat dank!
terug