Diaconie collectes Diaconie collectes
De Pinkstercollecte is te weinig in beeld geweest. Toch is er € 40,-  overgemaakt. Kleine jonge kerken komen van de grond in Marokko.. Kerk in actie steunt deze kerken. De diaconie vult uit het potje “ vrij te besteden”, dit bedrag aan tot € 150,-
Er zijn giften binnen gekomen via ds. Vonk en een ouderling van € 50,-  voor de voedselbank en  € 50,-  voor de actie “Help een stille coronaramp voorkomen”.
Hartelijk dank voor dit alles! 
terug