PKN
Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde
 
Colofon Colofon
Redactie
Onderweg komt tot stand onder redactie van:
Yvonne Wymenga        064 538 6285
Janetta Wanders          0521 370263
Alewijn Boogaard       0527 291342 ()
Jennie Tollenaar           0641 408 570
Kirsten van Dalen         0612 634 108
Kopij te sturen naar:
 
Abonnementen:  
Gedrukt, thuisbezorgd binnen onze gemeente: € 8,- per jaar
Alleen digitale versie (per e-mail): € 8,- per jaar
Thuisbezorgd en tevens per e-mail: € 8,- per jaar
Gedrukte versie per post (al dan niet tevens per e-mail): € 25,- per jjaar

Betaling abonnementen:
Te voldoen op  bankrekening nummer NL35 RABO 03018 12 500  t.n.v.
Penningmeester Kerkblad mevr. Y.V. Wymenga-Hulleman,           tel.0527-240965
Bij betaling graag vermelden: uw naam, uw straatnaam, uw huisnummer en het abonnementsjaar.      
 
Predikant Protestantse Gemeente Blokzijl:
Ds. J. Vonk,  De Kegge 2, 8356 HE Blokzijl  
           
NB: voor aanvragen betreffende pastoraat: neem contact op met wijkouderling.
 
Website:        www.kerkblokzijl.nl
Voor wijzigingen/aanvullingen etc: Janetta Wanders,
 
Ledenadministratie: Joke Boes; voor alle wijzigingen van adressen en gezinssamenstelling, e-mail: 
 
Zondagsbrief:
Redactie:        Wilmien Driezen en Annie de Lange.
                        e-mail:
Wilt u de Zondagsbrief graag digitaal ontvangen? Stuur dan even een   e-mail naar de redactie van de Zondagsbrief.
 
Administratie van het College van Kerkrentmeesters
Jannie Ziel - van der Sluis, Kanaalweg 10, 8356 VS Blokzijl
 
Rekeningnummers
Voor Vrijwillige bijdrage:                              NL60INGB0000829454 (ING)
Voor de solidariteit en eindejr.collecte:        NL86FVLB0635803690 (SKG)
Voor Giften en overig:                                 NL25RABO030.18.24.029 (Rabobank)
Zending: ZWO commissie :                         NL24RABO0301831904, (Rabobank)
 
terug
 
 

Catechese
datum en tijdstip 10-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Filosoferen aan de Kolk
datum en tijdstip 11-12-2019 om 20.00 uur
meer details

Grote Kerk Blokzijl
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerst met the Swining Stones
datum en tijdstip 15-12-2019 om 15.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.