De nieuwe ambtsdragers stellen zich voor - Harjo van den Berg, ouderling-kerkrentmeester

De nieuwe ambtsdragers stellen zich voor - Harjo van den Berg, ouderling-kerkrentmeester
Met deze kennis en ervaring van huis uit hebben wij ook thuis kleinschalig een kalverhouderij met een boerderijwinkel. Wij kerkten altijd met veel plezier in de gereformeerde kerk te Zwartsluis maar ik vind dat je moet kerken daar waar de kinderen naar school gaan en we hebben daarom besloten om ons in te schrijven in Blokzijl. 
Tijdens het werken op de boerderij of onderweg kom je veel Gods werk tegen. Wat wij in beheer gekregen hebben, moeten we niet alleen bewaren maar ook ontwikkelen en tot bloei laten komen. Dán werk je mee aan Gods toekomst dat geldt voor alles waar wij verantwoordelijk voor zijn, dus ook voor het land dat we bewerken en het vee waarvoor we zorgen. Iedereen heeft zijn talenten en deze moeten we leren te gebruiken. Het ouderlingschap-kerkrentmeester hoop ik met verantwoording te dragen en tot bloei te laten komen.
 
terug