De kerkrentmeesters praten ons bij.... De kerkrentmeesters praten ons bij....
“Bijpraten over wat de afgelopen tijd is gedaan en hoe dat ging…”
 
 
Het is voor iedereen wel duidelijk dat wij in een bijzondere tijd leven. Onzekerheid over gezondheid en veiligheid is voor velen van ons actueel. Hierover is in de afgelopen tijd al veel geschreven en zal uiteraard nog veel worden geschreven. De impact voor onze gemeente en kerk was ook groot, maar ik wil beginnen met te zeggen dat ik positief verrast ben door de grote inzet van velen. De “nieuwe werkelijkheid” vroeg om nieuwe vaardig­heden en inzet van ons allen. Menigeen heeft zich maximaal gemotiveerd gevoeld om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar heeft zich met creativiteit en inspiratie bijzonder goed en fijn ingezet.
U allen heel erg bedankt hiervoor.
Graag willen wij u vertellen wat er zoal is gedaan en nog staat te gebeuren…


Schilderen
De pastoriewoning is inmiddels weer geschilderd. Een mooi resultaat en wij hebben begrepen dat de familie Vonk tevreden is. Er is nog wat houtwerk, wat moet worden vervangen, maar dat zal binnenkort worden aangepakt.

Zonnepanelen
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen op de Waaier. Het blijkt veel uitzoekwerk te vergen om hierin de juiste keuzes te maken.

Verwarming Grote Kerk
De ketel voor de vloerverwarming in de Grote Kerk heeft het helaas begeven. In de komende weken, zal hiervoor een nieuwe ketel worden geplaatst. Houd u er wel rekening mee, dat wij vanwege covid19 proberen met de kerkdiensten maximaal te ventileren, waardoor het waarschijnlijk bij een lagere buitentemperatuur, toch vaak killer kan aanvoelen.

Geluid en andere aanpassingen techniek in de Grote Kerk
Er was al langere tijd een wens om in de Grote Kerk een betere geluidsinstallatie aan te leggen. De “oude” installatie was beperkt in de mogelijkheden om muziek af te spelen. Verder was het nauwelijks mogelijk om meerdere microfoons tegelijkertijd te gebruiken bij bijvoorbeeld het Kinderkerstfeest.
Inmiddels is er een compleet nieuwe installatie aangelegd door Klaas Boes met Dance Fever. Hierbij heeft hij voor de aanleg vanuit onze gemeente hulp gehad van Erik Klein Teeselink. Er zijn veel uren ingestoken om tot dit prachtige resultaat te komen. In het bijzonder dank aan Klaas en Erik! Omdat de installatie nu pas echt kan worden ingezet tijdens diensten waar mensen bij aanwezig zijn, zal er wellicht nog wel eens iets moeten worden bijgesteld.Scipio
Bij steeds meer kerken wordt inmiddels de Scipio app gebruikt. Dit is een app, waar je als kerkelijke gemeente vele zaken kunt communiceren naar gemeenteleden. Ook kun je hiermee digitaal collecteren en ook de jaarlijkse kerkelijke bijdrage overmaken. Wij als PKN Blokzijl willen deze app ook introduceren. Zeker in een tijd dat wij veel online contact hebben, geeft dit veel voordelen. Over hoe en wat wordt u binnenkort geïnformeerd (zie ook de introductie door Karin en Joke, blz 14) .
 
Kerkdiensten
Zoals u allen hebt mogen ervaren, konden we de afgelopen tijd, tot begin september ‘onlinediensten’ volgen. Een groepje mensen is hier week na week zeer actief mee geweest om dit te realiseren. Steeds weer een erg mooi resultaat. Ook aan de betrokkenen bij de voorbereidingen hiervan zijn wij allen veel dank verschuldigd. Erg fijn zo’n grote inzet hiervoor!
U heeft inmiddels begrepen dat wij weer met fysieke diensten zijn gestart. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om online de diensten te volgen. Er zijn voor deze diensten duidelijke instructies als afstand houden, niet zingen etc.. Zondag 6 september was de eerste dienst en er zijn iets meer dan 50 mensen geweest. Ook als we ons aan de coronareges houden is er in onze Grote Kerk zeker ruimte voor méér mensen, dus voelt u zich in ieder geval welkom. Uiteraard moet u zich hier goed bij voelen en geen covid19 gerelateerde klachten hebben. Het is fijn om op deze vertrouwde manier weer gemeente te mogen zijn.
 
Opbrengst collecten
Op de zondagen in de Coronatijd hebben we niet kunnen collecteren met de collectezak.
Het was in deze periode wel mogelijk om een gift over te maken via de bank.
De volgende bedragen zijn per bank binnengekomen voor de collectes over de periode 15 maart tot 31 juli:
Orgelfonds                                   € 1,25
Pastoraat                                     € 28,-
Fonds geluidsinstallatie                € 33,-
Herinrichting Archief                     € 28,-
Onderhoudsfonds De Waaier       € 1,25
TV/beamer/kerkdienst gemist       € 198,25
Onderhoud pastorie                     € 28,-
Eigen kerk                                   € 634,-
Daarnaast hebben velen in deze periode een algemene gift via de bank gedaan. Samen een bedrag van € 972,50. Hartelijk dank hiervoor.

Afscheid kerkrentmeesters
John Mondria en Henk Ploer nemen deze maand afscheid als kerkrentmeester. Vele jaren hebben zij zich maximaal ingezet als kerkrentmeester. Erg jammer dat zij nu stoppen. Dank voor alle uren die  jullie hebben ingezet voor gemeente!
Uiteraard zoeken wij nu nieuwe kerkrentmeesters. Heeft u (heb jij) interesse, meldt u zich dan bij Gert Mooiweer (secr., tel. 0612 102 227).

College van Kerkrentmeesters


 
terug