De hand van God

De hand van God
De hand van God ergens in zien wordt vaak met de nodige scepsis tegemoet getreden. Niet alleen als het een doelpunt betreft, maar ook in alledaagse gebeurtenissen. Hoe kunnen we nu zeker weten dat Gods hand zichtbaar is in deze wereld? Ik denk dat het te maken heeft met een zekere gevoeligheid. Een gevoeligheid die ons in beweging brengt. God is niet een voorwerp om te begrijpen, een stelling die je moet onderschrijven of een soort optelsom waardoor je uiteindelijk wel bij God moet uitkomen. Ons bewustzijn van God is eerder een reactie op Hem. Hij spreekt ons aan, roept ons en brengt ons in beweging. Wij gaan op zoek naar Hem. Een zoektocht, die ondersteund wordt door de getuigenissen die ons in de bijbel worden aangereikt. Want daarin lezen wij hoe Gods hand werkzaam en betrokken is op ons en onze wereld. Ja, Johannes heeft dat begrepen en ervan getuigd: Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren zoon… . Hoewel voorzichtigheid geboden is als we zeggen dat God ergens zijn hand in heeft, wij geloven met heel ons hart en verstand dat God een hand heeft gehad in het kind van Bethlehem. De geboorte van Jezus heeft onmiskenbaar het gezicht van de aarde veranderd. Hij is het die ons laat ervaren dat God niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Door zijn hand zijn wij gezegend, door zijn hand worden wij getroost, zijn hand wijst ons de weg, vermaand en onderwijst, trekt ons uit onze onverschilligheid, wenkt ons en zendt Hij ons. Want zijn gedachtengoed heeft Hij in onze handen gelegd. Een erfenis van, door en uit Gods hand. Ik zou zeggen, met het oog op pakjesavond: Pak maar uit!!!! 
terug