Cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden-IJsselland, te Kampen Cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden-IJsselland, te Kampen
De drie-jarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) IJsselland biedt een grondige verdieping in het christelijk geloof aan.

De cursus TVG is een traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en bestaat al meer dan veertig jaar. Op dit moment in 17 plaatsen in heel het land. De cursisten komen lang niet allemaal uit de PKN, omdat mensen uit allerlei kringen en kerken de verdieping van deze cursus weten te vinden en te waarderen. De docenten zijn vaktheologen. De kosten zijn in de regio IJsselland € 270,- per lesjaar. De cursus wordt op dinsdagavonden gegeven in een zaal van de Broederkerk, Broederstraat 16 te Kampen. De eerste lesavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 19 september 2023.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Kijk op www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland voor meer informatie. Voor andere cursusplaatsen: www.tvg-algemeen.nl.
 
Naschrift van Janetta Wanders (mw.wanders@gmail.com); je mag tot 1 november gratis proeflessen volgen. Pas dan besluit je of je definitief aan de cursus deelneemt. Neem contact met me op, voor meer info. 
 
terug