Bijbellezen: Genesis 24: De knecht die zoekt een vrouw

Bijbellezen: Genesis 24: De knecht die zoekt een vrouw
Na de dood van Sara (Genesis 23), blijven Abraham en Isaak alleen achter. In hoofdstuk 24, een lang hoofdstuk, waarin feitelijk het verhaal 2x verteld wordt, lezen we dat Abraham zich zorgen maakt over de toekomst van Isaak en zijn eigen einde voelt naderen. Isaak moet een vrouw hebben. Geen Kanaitische vrouw, maar een vrouw uit het land waar Abraham lange tijd geleden vandaan is gegaan. Zijn oudste knecht, die het langste met hem was opgetrokken, vertrouwt hij zijn zorg en de opdracht toe om een vrouw voor Isaak te gaan zoeken. Zijn knecht moet het zweren met zijn hand onder de lendenen van Abraham. Zijn hand op het heilige zaad van het nieuwe volk. De knecht vraagt Abraham of hij Isaak  niet terug moet brengen naar het land waar Abraham vandaan komt. Even slaat de twijfel bij Abraham toe, maar dan zegt hij; de weg terug moeten wij niet gaan! Sterker nog, hij wijst erop dat er een engel zal zijn die vooruit zal gaan en daar al een vrouw voor Isaak zal uitzoeken. God heeft zoveel wél gedaan, dat zal God ook nu weer doen. De knecht vertrekt met de zegen; De heer zegene en Hij behoede je. De zegen die we elke zondag nog meekrijgen in de kerk.
De knecht komt aan in Haran bij een bron, waar de vrouwen water halen voor de kuddes. Hij knielt, net als de kamelen, en bidt tot God om hulp. Hoe vindt hij de goede vrouw voor Isaak en hoe voorkomt hij dat hij met lege handen terug moet keren bij Abraham. En zodra hij zijn ogen opendoet is daar Rebekka, kleindochter van de broer van Abraham. Zo heeft het moeten zijn. Hij geeft haar een neusring en gouden sieraden en vraagt of er plek is bij haar thuis om daar te kunnen overnachten. Rebekka vertelt thuis wat er is gebeurt en haar broer Laban gaat snel de vreemdeling bij de bron ophalen en nodigt hem aan tafel. Nog voordat er gegeten wordt, vertelt de knecht waarom hij naar Haran is gegaan. En het is wel duidelijk. God heeft hier een nieuwe start willen maken voor Rebekka en Isaak. Rebekka wordt uitgehuwelijkt en lijkt geen inspraak te hebben. Toch lijkt ze in te stemmen met haar nieuwe toekomst, als ze de vraag krijgt om direct te vertrekken of nog wat langer thuis te blijven. Ze kiest zelf. Ze kiest zelf voor de weg naar een nieuw land, weg van haar familie. Net zoals Abraham vele jaren daarvoor vertrokken was, is er nu een vrouw die niet kan wachten te vertrekken. Met alle goede wensen van haar familie vertrekt ze. En als ze aankomen in Kanaän, ziet Isaak ze van verre aankomen. Hij neemt haar mee naar de tent van Sara, en hij krijgt haar lief. Een nieuwe start. Zoals we ook in onze kerk elk jaar een startzondag meemaken, zijn er in onze levens en ook in de levens van de mensen in de Bijbel vele momenten om een nieuwe start te maken. Met Gods zegen. 

Janetta Wanders: mw.wanders@gmail.com
Reageren? Ja graag
Zolang we vacant zijn bestaat de overdenking om de week uit een bijbel lezing met een uitleg op basis van ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden
terug