Bijbellezen: Genesis 23: De dood van Sara

Bijbellezen: Genesis 23: De dood van Sara
Nadat Abraham teruggekomen was van het offer van Isaak, staat in de bijbel dat hij blijft wonen in Berseba. Sara is oud, en sterft in Hebron. Ze wonen daar als vreemdelingen tussen de Hethieten. Ze woonden vermoedelijk in tenten en bezaten geen land. Ze leefden als nomaden en hoedden kuddes schapen en geiten. Zolang er voldoende eten was, leverde dat geen problemen op met de Hethieten. Toen Sara gestorven was wilde Abraham data Sara een eigen graf zou krijgen. Daarom vroeg Abraham of iemand bereid was om een stukje grond aan hem te verkopen, zodat hij zijn Sara daar kon begraven. Het klinkt heel vriendelijk dat de Hethieten aanbieden dat Sara in één van hun graven begraven kan worden maar dat is nu net wat Abraham niet wil. Hij wil graag een klein stukje beloofd land bezitten. Een klein lapje grond, zodat het woord van God in vervulling kan gaan. Een klein stukje van de belofte dat voor het hele land in vervulling zal gaan. Maar de Hethieten zien het niet zitten om een bijwoner een eigen domein te geven voor altijd. Abraham smeekt, hij knielt zelfs neer en biedt de volle prijs. Efron zegt tot driemaal toe; ‘ik geef het u’. Maar Abraham wil het betalen. Wil het rechtmatig in handen krijgen met alle kadasters en notarisaktes erbij. Voor Abraham is het heilige grond. Voor Efron is het geld heilig. Voor de volle pond verwisseld het stukje land van eigenaar. Een klein stukje vervulling van de belofte van God. Duur betaald met het geld meer dan waard. Sara, de aartsmoeder, maakt het niet meer mee maar zij is wel de eerste die in het beloofde land ter ruste wordt gelegd. Beloofd land. Beloofd volk, beloofde toekomst.
Janetta Wanders: mw.wanders@gmail.com
Reageren? Ja graag
Zolang we vacant zijn bestaat de overdenking om de week uit een bijbel lezing met een uitleg op basis van ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden.

 
terug