Bijbellezen: Genesis 22: Abrahams Offer

Bijbellezen: Genesis 22: Abrahams Offer
Het verhaal wat we allemaal kennen en wat zoveel weerzin oproept; de opdracht van God aan Abraham om zijn zoon te offeren. Waarom deed Abraham dat. Waarom ging hij niet met God in discussie zoals hij dat ook deed toen God Sodom en Gomorra wilde vernietigen. Waarom nam hij zijn onschuldige zoon waar hij zolang naar verlangd had, mee naar de offerplaats. Of moeten we kwaad zijn op God, die deze macabere opdracht geeft. Waarom heeft de verteller het op deze wijze verteld. Daarmee heeft hij masochistische gelovigen gekweekt. Vrome lieden die gingen denken dat je in de godsdienst je denken en je gevoel moet uitschakelen. Dat je domweg moest gehoorzamen. Godgeleerden die een hemelse Vader ontwierpen die zijn eigen zoon aan het kruis liet nagelen. Gelovigen werden er hard en meedogenloos van en gebruikten dat ook naar andere gelovigen.
Abraham ging. Als jonge man brak hij zijn band met zijn vader. De roep van God volgend en zijn ouderlijk huis loslaten en verlaten. En nu moet hij zijn zoon loslaten. Zijn zoon, die hij niet in waarachtig geloof heeft kunnen ontvangen (hij twijfelde voortdurend aan de belofte van God dat hij nog een nakomeling zou krijgen en Sarah heeft God zelfs om de belofte uitgelachen). Om zijn zoon alsnog in waarachtig geloof te ontvangen, zal hij Isaak aan God moeten teruggeven.
Maar hoe heeft Abraham dat kunnen doen. De berg oplopen. Tegen de klippen op blijven geloven. Op de derde dag kwamen ze aan bij de plek waar het offer zou plaatsvinden. Hij bindt zijn zoon vast. Afschuwelijk. Maar toch heeft Abraham vertrouwd op God, want tegen zijn knechten zei hij dat ze samen terug zouden komen. En Isaak? Wat zou er door hem heen zijn gegaan. Zou hij op zijn vader vertrouwt hebben, zoals zijn vader op God? God zal zien. Abraham heeft zijn zoon afgestaan aan de toekomst die God voor ogen heeft. Abraham noemt die plaats dan ook: God zal zien.
Ook nu, elke dag ziet God. Hij vraagt van ons ook het offer van loslaten. Kunnen we dat? Willen we dat? Als we vertrouwen en geloven dat er op de moeilijke momenten ook voor ons een ram in het struikgewas is, dan kunnen ook wij ‘tegen de klippen op’ geloven.  
Janetta Wanders: mw.wanders@gmail.com
Reageren? Ja graag
Zolang we vacant zijn bestaat de overdenking om de week uit een bijbel lezing met een uitleg op basis van ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden.
 
terug