Bijbellezen: Genesis 19: De ondergang van Sodom en Gomorra

Bijbellezen: Genesis 19: De ondergang van Sodom en Gomorra
Abraham heeft in het vorige hoofdstuk gepleit voor het behoud van Sodom en Gomorra. Natuurlijk met in zijn achterhoofd dat zijn neef Lot daar nu woont. De twee mannen die eerder uit elkaar zijn gegaan omdat ze uit elkaar waren gegroeid. Abraham leeft onder de belofte van een zoon, en Lot kan een ramp verwachten. In de wereld van Abraham wordt gastvrijheid in ere gehouden en praat Abraham met God als zijn vriend. In Lots wereld wordt het gastrecht verkracht. Dit verhaal gaat niet over Abraham en Lot maar over de weg ten leven en de weg van Lot ten dode.
De engelen komen aan in Sodom en Lot weet dat hij deze vreemdelingen moet uitnodigen als zijn gast. Hij weet wat het is om als vreemdeling in een ver land te moeten leven. ‘Als je aan hen komt, kom je aan mij. Als je hen huisvest huisvest je mij’. Maar de inwoners van Sodom denken er anders over. In vers 5 staat dat de inwoners van Sodom van Lot eisen dat hij zijn gasten laat gaan zodat ze de twee vreemdelingen kunnen verkrachten. Mannen die mannen verkrachten, vernederen. De wereld van God los, al het menselijke ontwricht. Een schending van recht en mishandeling van weerlozen. Ongastvrij!. Ze wrijven het er bij Lot nog even in: je bent een vreemdeling. Lot biedt zelfs zijn dochters nog aan. Daar kun je ook wat van denken. Maar de engelen sporen Lot aan om te vertrekken. Ze bieden hem een uitweg. Naar de bergen, daar is het veilig. Maar Lot onderhandelt en krijgt het voor elkaar dat hij naar een klein stadje mag; Soar (dat betekent ‘kleintje’). Lot kiest niet. Weg willen en toch eigenlijk weer niet. Tijdens de vlucht draait de vrouw van Lot zich om, terwijl ze de opdracht hadden gekregen niet om te kijken. De vrouw die zo aan de stad hing, aan haar bezittingen. Op het beslissende moment gaat ze met de rug naar haar roeping en haar verlossing staan.
Lot verlaat uiteindelijk ook Soar. Hij vertrouwt niks en niemand meer en gaat met zijn twee dochters in een grot wonen. De holbewoners hebben een eigen visie op een vruchtbaar leven. Lot bezwangerd zijn twee dochters omdat hij zich dronken laat voeren. En in plaats van het bedekken van zijn schaamte zoals de zonen van Noach deden, maken de dochters misbruik van de situatie. Moab en Ammon, zonen en kleinzonen tegelijk. Is hij daadwerkelijk gezegend met deze twee zonen?
Nee, Abraham heeft toekomst. Hij zal tot zegen zijn. En wie de menselijkheid en het gastrecht met voeten treedt heeft geen toekomst. Hoe actueel is dit verhaal in de huidige politieke situatie waarin we praten over vluchtelingen en gastvrijheid. Hoe treden wij het gastrecht? Hoe is onze toekomst?
Janetta Wanders: mw.wanders@gmail.com
Reageren? Ja graag
Zolang we vacant zijn bestaat de overdenking om de week uit een bijbel lezing met een uitleg op basis van ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden.

 
terug