Bijbellezen: David en Goliath

Bijbellezen: David en Goliath
Heeft dit verhaal nog uitleg nodig? Welk kind raakt niet in vervoering bij het horen van hun namen? Dit is een p(k)racht verhaal. Hoe vaak worden deze twee niet van stal gehaald als een minderheid tegenover een meerderheid komt te staan? Als een eenzame burger of boer (ondernemer) het moet opnemen tegen een machtige overheid? David tegen Goliath. Als ik de krant op sla, dan is het één en al crisis. En het zijn er heel veel tegelijk! Maar wat kan ik en wat moet ik er in Godsnaam tegen doen??? Kan ik in mijn uppie de hele wereld verslaan? We voelen ons eerder Saul dan David. De moed zinkt je in de schoenen. Maar de crux van het verhaal is dat juist de geringe de (over)macht op de knieën krijgt. David laat Goliath in het stof bijten en (slik!) hakt hem de kop er af. Toegegeven: het is een bloederig en gewelddadig verhaal. Zover mag het niet komen. Geweld brengt alleen maar ellende.

Ik moet vaak denken aan het volgende: Op 3 april 1968 sprak Martin Luther King in een kerk in Memphis, Tennessee. Aan het einde van zijn toespraak verwees hij niet naar David en Goliath, maar naar de laatste dagen uit het leven van Mozes, toen die man die zijn volk naar de vrijheid voerde, door God naar de top van een berg werd gebracht, van waaruit hij in de verte het land kon zien dat hijzelf niet zou binnengaan. ‘Ik wil slechts Gods wil doen. En God heeft het me vergund om op de top van de berg te staan. Daar keek ik om mij heen en heb het beloofde land gezien. Misschien kom ik er niet samen met jullie. Maar ik wil dat jullie weten dat we, als volk, het beloofde land zullen bereiken.’ De volgende dag werd Martin Luther King vermoord. Veertig jaar later werd Barack Obama, een Afro-Amerikaan tot president van de Verenigde Staten gekozen.

Er is geen verhaal (dat van Mozes) dat zo invloedrijk is geweest bij de vorming van het innerlijk landschap van de vrijheid. Het heeft vele generaties geleerd dat onderdrukking geen noodlot is en dat niets vastligt in de geschiedenis. Er is ook een andere wereld mogelijk, een ander soort samenleving, een andere manier van leven. Wat ooit is gebeurd kan opnieuw gebeuren als mensen vertrouwen op de God die vertrouwen had in de mensheid. Er is geen verhaal (dat van David) dat zoveel mensen moed en vertrouwen heeft gegeven om onbevreesd de toekomst tegemoet te treden. Onderschat de David in jezelf niet. David handelde vanuit het vertrouwen op God. Martin Luther King handelde vanuit datzelfde vertrouwen. En hoewel hij niet het beloofde land met zijn volk binnen ging, het zelfs met zijn leven moest betalen, uiteindelijk ging Goliath neer.

ds Jelle Vonk (zowel een kleine als grote reactie mag!)


 
terug