Bijbelleeskring Bijbelleeskring
Je kunt je aansluiten bij een WhatsApp-groep. De leeftijd van de deelnemers zit tussen de 14 en 75 jaar. De groep is al even op web. Bij voldoende deelname kan er ook een nieuwe groep worden gestart. Je leest volgens een leesrooster. 
 
Opgave Kirsten van Dalen (kirsten.kvd@gmail.com)
terug