Betaling abonnement Betaling abonnement
 
We hebben gemerkt dat het voor veel mensen niet duidelijk is hoe het zit met de abonnementsprijs, en hoe dat overgemaakt kan worden. Daarom hieronder de gezochte gegevens:
 
ONDERWEG op papier, zowel thuis bezorgd als per post:             € 22,-/jaar.
ONDERWEG digitaal (per e-mail):                                                   € 11,-/jaar.
Bij vooruitbetaling te voldoen op bankrekeningnummer NL35 RABO 03018 12500
t.n.v. Penn. Kerkblad mevr. Y.V. Wijmenga-Hulleman, tel. 0527-240965.
Bij betaling graag vermelden!!: uw naam, straatnaam, huisnummer en het abonnementsjaar.
 
Belangrijk: als u over wilt stappen van ‘papier’ naar ‘digitaal’ of anderszins (of helaas opzeggen), wilt u dat dan doorgeven aan Alewijn Boogaard (boogaard.ni@kpnmail.nl) want dan moeten we de bezorging en administratie aanpassen.
 
Hartelijk dank, Redactie en Kerkrentmeesters

 

terug