Angst

Angst
Demi Vollering heeft de Tour de Femme gewonnen. Wat me trof in de berichtgeving was dat ze van een twijfelende jonge vrouw naar een dominerende zegevierende overwinnaar is gegroeid. Ze heeft daarvoor wel hulp gehad van een psychiater. Ze had te maken met een tegenstander die ze nauwelijks kon verslaan; Annemiek van Vleuten. De angst om van haar te verliezen was groter dan de wil om te winnen. Ze liet de angst zegevieren en dat betekende dat ze steeds niet kon winnen.
Hoe menselijk. Hoe herkenbaar. Wat een dagelijkse kost. Zijn wij ook niet vaak angstiger om te verliezen dan dat we denken dat er een andere weg is die leidt tot winst. Tot iets positiefs? Neem het klimaat. De angst om meer voor energie te gaan betalen, of om minder vlees te gaan eten, of om niet meer met het vliegtuig te reizen, of om een fabriek te sluiten zoals Tata Steel, zijn groter dan de winst die we kunnen behalen met een leefbaarder wereld.
En is onze protestantse kerk ook niet vaak het podium voor angst? Angst om niet in de hemel te komen. Angst dat je zonden niet worden vergeven. Angst dat je niet goed genoeg bent voor het Koninkrijk van God. Angst voor wat een ander ervan vindt. Angst voor… de ontkerkelijking, te weinig vrijwilligers. Is het ook in ons geloof niet eens tijd om de rollen om te draaien. Niet vanuit angst te geloven, maar erin te gaan vertrouwen dat we ‘winnen’. Niet uit angst toch maar lid blijven van de kerk, want je weet maar nooit, maar er vol voor te gaan, omdat je weet dat er op dat hoogste podium een plek voor je is. Dat je voor die almachtige God niet bang hoeft te zijn, maar dat je mag vertrouwen, dat je met Hem aan je zijde, mag winnen. Dat God er zal zijn voor de werken van Zijn handen? 
Dat betekent een ommezwaai. Een psychiater kan hierin helpen, maar een dominee, of een kerkdienst ook. En wat dacht je van de Bijbel. Hierin staan de verhalen van mensen zoals u en ik. Mensen die ook uit angst keuzes maakten die hen tot verliezers maakten. Vorige week lazen van Abraham. Van de vrouw van Lot, en zoveel meer. Menselijk dus? Jazeker, maar wel met de mogelijkheid om te kiezen. Wat laten we de boventoon voeren; de angst of de winst.
Ik wil winnen. U vast ook.

Janetta Wanders
Reageren? Ja graag! Mw.wanders@gmail.com

 
terug