Abonnementsgeld Onderweg Abonnementsgeld Onderweg
In ons kerkblad Onderweg hebben we u bericht over de nieuwe tarieven voor het abonnement op dat blad. In het decembernummer is dat op blz. 19 helaas wat verwarrend geformuleerd. Daarom vermelden we het hier nog maar eens:
  • Onderweg op papier, zowel thuisbezorgd als per post: € 22,- per jaar
  • Onderweg digitaal, per e-mail, € 11,- per jaar.
Wilt u per eerstvolgende keer dat u betaalt deze nieuwe tarieven gebruiken? Voor nieuwe abonnees geldt als ingangsdatum 1 januari.

Belangrijk: als u over wilt stappen van ‘papier’ naar ‘digitaal’ of anderszins (of helaas opzeggen), wilt u dat dan doorgeven aan Alewijn Boogaard (boogaard.ni@kpnmail.nl) want dan moeten we de bezorging en administratie aanpassen.
Redactie en Kerkrentmeesters

 
terug