‘Waar ga jij van stralen?’ Matteu¨s 17:1-9

 ‘Waar ga jij van stralen?’ Matteu¨s 17:1-9
‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd. In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Het kan een periode zijn om na te denken over keuzes die we zelf maken: individueel, in onze familie, als kerk en in de wereld. Wat hebben wij voor ogen als we op weg gaan naar Pasen? We lezen verschillende verhalen uit Matteüs en Johannes. Op weg naar Pasen ontdekken we dat niets hoeft te blijven zoals het nu is. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan.

Vandaag lezen we over de verheerlijking op de berg. Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders uit zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan hem en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind Ik vreugde.’ Jezus ging de berg op om dichter bij God te zijn. Jezus straalde als de zon. Waar ga jij van stralen?
 Op het werkblad staan een aantal vragen over de Bijbellezing van vandaag. Je mag deze thuis bekijken en invullen.

Luister of zing mee met het lied ‘Jezus laat mij stralen!’ Klik hier

Tot zondag!

Leiding KinderKerk
Ruth en Patrisja

 
terug